ชิงรางวัล

มาร่วมสนุก เล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมาย ทั้ง ของที่ระลึกจากภาพยนตร์ บัตรชมภาพยนตร์ บัตรที่พัก รีสอร์ท โรงแรม บัตรรับประทานอาหาร บัตรคอนเสิร์ต หรือ ของรางวัล อื่นๆ ที่น่าสนใจเพียบ

เงื่อนไขการชิงรางวัล
  1. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และในกรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีอื่นเพิ่มเติม ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าภาษีสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับของ
  3. ผู้จ่ายค่าภาษีสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับของ